De veranderende rol van de IT-professional

De veranderende rol van IT-professionals vraagt om een andere aanpak van hun professionele ontwikkeling.

Uit verschillende bronnen blijkt dat de rol van IT-professionals enorm aan het veranderen is. Uit een samenvatting van een aantal onderzoeken blijkt het volgende:

1. Er is een groeiende vraag en noodzaak voor IT-professionals om strategischer te denken en te communiceren. IT-professionals moeten zich bewust zijn van de toenemende vraag naar vaardigheden op het gebied van communicatie, taal en cultureel bewustzijn. Zij moeten in staat zijn om effectief te communiceren met een divers personeelsbestand en begrijpen hoe culturele verschillen de manier waarop mensen werken en communiceren beïnvloeden.

2. Dit leidt tot een toenemende vraag naar interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, probleemoplossing en leiderschap. IT-professionals die deze vaardigheden ontwikkelen hebben een concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt.

3. Dit wordt bevestigd door recruiters die interpersoonlijke vaardigheden even belangrijk vinden als technische vaardigheden bij de beoordeling van sollicitanten. Goede communicatieve vaardigheden worden steeds belangrijker in de IT-sector, aangezien IT-professionals steeds meer contact hebben met klanten en gebruikers.

4. Daarom moeten IT-ers hun vaardigheden voortdurend ontwikkelen en blijven leren, aangezien technologie en de vereiste vaardigheden voortdurend veranderen.

Virtual Reality is een uiterst effectieve methode voor IT-professionals om in deze behoefte te voorzien.

Er zijn verschillende redenen waarom IT-professionals liever interpersoonlijke vaardigheden trainen via virtual reality ipv groepssessies.

1. Een belangrijke reden is dat het gebruik van virtual reality een meer interactieve en immersieve leerervaring oplevert, waardoor het gemakkelijker wordt complexe concepten te begrijpen en in de praktijk toe te passen.

2. Bovendien stelt virtual reality IT-professionals in staat te leren in een veilige en gecontroleerde omgeving, zodat zij kunnen oefenen met realistische scenario’s zonder daadwerkelijk schade aan te richten. Dit kan vooral belangrijk zijn bij het trainen van soft skills zoals leiderschap, communicatie en conflictbeheersing, waarbij het oefenen van scenario’s in de echte wereld moeilijk en potentieel risicovol kan zijn.

3. Ten slotte maakt het gebruik van virtual reality het ook mogelijk om op afstand en in eigen tempo te leren, waardoor IT-professionals gemakkelijker hun vaardigheden kunnen bijwerken en verbeteren zonder zich zorgen te hoeven maken over reistijd en -kosten.

Bronnen
1. Het rapport“Future of Jobs” van het Wereld Economisch Forum (WEF) – 2020
2. Het IT Skills and Salary Report van Global Knowledge – 2021.
3. “De harde waarheid over zachte vaardigheden: What Recruiters Look For” door LinkedIn Talent Solutions – 2019

De kant-en-klare OWNIT-modules maken het voor IT-professionals erg handig om meteen te beginnen met het ontwikkelen van hun soft skills.