Integreer training naadloos in werk.

Het LinkedIn workplace report 2018 laat de volgende paradox zien:

  • Het is een uitdaging om medewerkers zo ver te krijgen om tijd te maken voor ontwikkeling
  • Tegelijkertijd geeft 94% van de medewerkers aan dat zij langer zouden blijven bij een bedrijf dat investeert in hun carrière.

Hoewel het belang van continue persoonlijke ontwikkeling duidelijk is, blijkt het vaak lastig om de tijd te vinden om daar ook werkelijk mee aan de slag te gaan.

OWNIT Training bibliotheek.

De trainingsmodules van OWNIT zijn gericht op het ontwikkelen van belangrijke interpersoonlijke vaardigheden. De modules zijn breed toepasbaar en generiek te gebruiken voor iedereen die werkt met mensen. Het geven van feedback of het omgaan met de emoties van anderen is immers hetzelfde, ongeacht waar je werkt en welke specifieke functie je hebt. De vertaling naar de specifieke context van de deelnemers, doen we in de online coaching sessies.

We ontwikkelen continu nieuwe modules, in nauwe samenwerking met onze klanten.

Team.

Onze passie is gedragsverandering. Onze missie is om de manier van vaardigheidstrainingen drastisch te verbeteren.