Rollenspel 4x sneller met Virtual Reality

Rollenspel in Virtual Reality (VR) is 4x sneller dan traditioneel rollenspel in een klassikale training. In dit artikel beschrijven we de voordelen van rollenspel in VR versus traditioneel rollenspel. Het is niet alleen 4x sneller, het geeft deelnemers ook veel meer vertrouwen om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Onderzoek toont aan dat…

In 2020 voerde PWC een onderzoek uit waarin C-learning werd vergeleken met E-learning en V-learning. De resultaten toonden aan dat V-learning de deelnemers 4x sneller liet leren, hen meer vertrouwen gaf om het geleerde in de praktijk toe te passen, hun emotionele betrokkenheid tijdens het leerproces verhoogde en ook resulteerde in een significant betere concentratie.

Zelfstandig leren of in een groep?

De verwachting dat professionals op basis van deze resultaten volledig zelfstandig zouden gaan leren, bleek in de praktijk echter niet te werken. De belangrijkste reden hiervoor is dat leren weliswaar van groot belang is, maar zelden als urgent wordt gezien. Als je vandaag geen feedback geeft, lijkt het altijd alsof het tot morgen kan wachten. Daarom is het beter om samen te leren met behulp van VR. VR biedt deelnemers een veilige ruimte om fouten te maken en te leren. Ze leren sneller en beter dan in een traditioneel rollenspel.

Omdat traditionele rollenspellen zelden effectief zijn. Veel deelnemers vinden het niet leuk om rollenspellen te doen waar hun collega’s bij zijn. Ze voelen zich ongemakkelijk en maken zich zorgen wanneer het hun “beurt” is. Deelnemers die hier minder moeite mee hebben, willen in het rollenspel vooral laten zien dat ze de vaardigheid al beheersen. Er wordt weinig tot niet geëxperimenteerd met nieuwe benaderingen tijdens het rollenspel.

Bovendien kost het enorm veel tijd om rollenspellen uit te voeren met een groep van 8-10 deelnemers. Als je geluk hebt, krijgt elke deelnemer tijdens een training van een hele dag één keer de kans om zelf te oefenen. De rest van de tijd kun je leren door naar collega’s te kijken, maar volgens ons kan dit veel effectiever en sneller: Als iedereen tegelijkertijd dezelfde ervaringen ondergaat in een VR-omgeving.

Het VR rollenspel

Een rollenspel in Virtual Reality stelt deelnemers in staat om tegelijkertijd het rollenspel te oefenen. In een omgeving waar niemand naar je kijkt en waar je vrij kunt experimenteren. Als deelnemers na het rollenspel bespreken hoe de ervaring van het rollenspel past in hun professionele context, ontstaan waardevolle inzichten en interessante gesprekken. In een sessie van maximaal 3 uur kun je effectief een groep van 10 deelnemers laten oefenen.

Maak kennis met onze thema-onderwerpen zoals constructieve feedback geven, omgaan met weerstand of de kracht van complimenten.