Welkom in de leerzone

Je moet bereid zijn om fouten te maken.

We leren alleen als we bereid zijn te experimenteren en fouten te maken. Het is voor veel deelnemers een grote stap om het leergebied te betreden. Vooral als we hen vragen een rollenspel te doen in een groep en zich kwetsbaar op te stellen.

Zoek naar de fout.

Je hoeft de TV maar aan te zetten om te ervaren dat we altijd op zoek zijn naar de fout om er iemand voor verantwoordelijk te stellen. Dit leidt er vaak toe dat mensen het gevoel hebben dat ze niet mogen falen. Ze blijven binnen de lijnen en gaan uitdagingen uit de weg die voor hen gunstig zouden zijn.

Leven in de prestatiezone is niet altijd gemakkelijk.

In onze maatschappij hechten we veel belang aan veel situaties, op het werk of tijdens sociale activiteiten, omdat we zo gericht zijn op prestaties. Dit schept risico’s voor elkaar die zwaarder wegen dan vaak zou moeten.

Het begint al op jonge leeftijd.

Het behalen van resultaten wordt zo belangrijk gevonden dat je geen fouten meer durft te maken. Dit veroorzaakt een hulpeloze reactie of stress bij veel mensen, waaronder studenten. Ze durven geen fouten meer te maken omdat ze bang zijn voor wat de ander zou kunnen denken.

Het is diep verankerd in onze samenleving.

Wij hechten veel waarde aan goede antwoorden thuis en op school. Fouten zijn vaak ongewenst en worden meestal afgewezen (“Wow, geweldig gedaan, je hebt geen fouten gemaakt”). Natuurlijk is de prestatiezone belangrijk. Als we een bepaalde prestatie moeten neerzetten, is het belangrijk ons best te doen en zoveel mogelijk fouten te vermijden.

Alleen presteren leidt niet tot transformeren

Vaak ontbreekt de tijd om na te denken over het proces dat we in de prestatiezone hebben doorlopen. Wat kunnen we leren van wat we hebben gedaan? Kunnen we onze aanpak aanpassen en experimenteren met een andere aanpak? Fouten maken zonder dat het verstrekkende gevolgen heeft. Nieuwe wegen inslaan en ze beoefenen.

Welkom in de leerzone!

Onze grote blinde vlek als opleiders van interpersoonlijke vaardigheden werd ontdekt toen we de tijd namen om onszelf te reflecteren. Het klassieke rollenspel in een groep nodigt de deelnemers niet uit om in het leergebied te stappen. Deelnemers die geen moeite hebben met het spelen van een rollenspel blijven in de prestatiezone en proberen tijdens het rollenspel zo min mogelijk fouten te maken en in hun ogen het beste resultaat te behalen.
De andere deelnemers zijn erg bezorgd als het hun beurt is. Ze stellen zichzelf vragen als: “Ga ik me kwetsbaar opstellen tegenover mijn collega’s? Hoe kom ik hier doorheen zonder er als een dwaas uit te zien?” Het is tijd om de leerzone in bedrijven anders te organiseren.

Het concept van de leerruimte

Zwervend door vele organisaties, kom je verschillende ruimtes tegen. Kantoortuinen met stilteruimtes, concentratieruimtes, vergaderruimtes, gebedsruimtes, creatieve ruimtes enz. Tijd om een nieuwe ruimte aan die lijst toe te voegen: de leerruimte. Waarom maakt u geen ruimte om uw werknemers de kans te geven uit hun prestatiezone te stappen en in de leerzone te komen? De ruimte waar ze volop kunnen experimenteren en fouten kunnen maken. Het concept van de learningroom geeft werknemers de mogelijkheid om aan hun eigen kennis en vaardigheden te werken op een voor hen belangrijk moment. In een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, waar medewerkers collega’s kunnen ontmoeten, samen kunnen leren en samen kunnen reflecteren.

Het concept

Een inspirerende ruimte ontworpen om het leren aan te moedigen. Het is zichtbaar dat werknemers de prestatiezone verlaten en de leerzone binnengaan. Kies een boek om te lezen, bekijk video’s ter inspiratie, doorloop een e-learning of pak een VR-headset en oefen een rollenspel. Deel ervaringen met elkaar in gesprekken of via de Wall of Growth, een plek om fouten te delen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van medewerkers. Op de Wall of Inspiration kunnen werknemers idee├źn delen met hun collega’s.

Durf los te laten als organisatie. Werknemers willen leren als het belangrijk voor hen is en ze zullen er tijd voor vrijmaken. Welkom in de leerzone.