Wat betekenen virtual reality en de metaverse voor de opleiding?

De uitdaging van bijscholing

Werkgevers worden geconfronteerd met een dilemma: hun personeel moet vaak nieuwe vaardigheden leren, bestaande vaardigheden verbeteren of een compliance training volgen. Maar de nieuwe realiteit van werken op afstand en hybride werk heeft traditionele, persoonlijke bijscholing moeilijker gemaakt. Online en op apps gebaseerde cursussen kunnen sommige lacunes opvullen – maar niet alle. Hoe kunnen werkgevers met deze uitdaging omgaan?

Het voordeel van virtual reality

Virtual reality (VR) staat bekend om het aanleren van moeilijke vaardigheden en het aanbieden van realistische simulaties, zoals voor vliegtuigpiloten of onderhoud van apparatuur. Met de opkomst van de metaverse wordt ook VR (een van de verschillende manieren om de metaverse te betreden) steeds gewoner. Uit de PwC 2022 US Metaverse Survey blijkt dat 51% van de bedrijven ofwel bezig is met de integratie van VR in de strategie, ofwel reeds VR heeft ingebouwd in minstens één specifieke bedrijfsactiviteit. Vierendertig procent zegt dat een van de grootste metaverse voordelen die zij momenteel genieten of voorzien, “een effectievere manier is om onze mensen te ontwikkelen en op te leiden”.