Omgaan met een persoonlijke aanval

Doel
Omgaan met emoties van anderen en jezelf, het stellen van duidelijke grenzen en het behouden van de relatie.

Het scenario
Je hebt recent een deal gesloten met een klant. Het is een extreme belangrijke deal voor jouw bedrijf, maar de service afdeling heeft aangegeven dat de deal niet kan worden uitgevoerd op de manier zoals is afgesproken.

In dit interactieve rollenspel ervaar je een overleg met de klant om haar te informeren dat het niet mogelijk is om de gemaakte afspraken na te komen. Zij wordt boos en maakt het persoonlijk. Ze valt jou persoonlijk aan en is scherp, emotioneel en zeer intens.

Duur: 20-30 minuten

Het college
In het korte college wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand jou verbaal aanvalt en hoe je effectief kunt omgaan met zowel je eigen emoties als die van de ander.

De trainer licht het concept toe van Identificatie en hoe je hieraan ontkomt.

Duur: 5 minuten

Sneak Preview (Engelse versie)