Training bibliotheek.

De trainingsmodules van OWNIT zijn gericht op het ontwikkelen van belangrijke interpersoonlijke vaardigheden. De modules zijn breed toepasbaar en generiek te gebruiken voor iedereen die werkt met mensen. Het geven van feedback of het omgaan met de emoties van anderen is immers hetzelfde, ongeacht waar je werkt en welke specifieke functie je hebt. De vertaling naar de specifieke context van de deelnemers, doen we in de online coaching sessies.

Elke module bestaat uit:

  • Self Assessment: online vragenlijst waarmee je zelf aangeeft in hoeverre je de kennis en vaardigheden van een specifieke module al beheerst
  • Scenario: interactief rollenspel waarin je kunt experimenteren met verschillende reacties om te ervaren welke respons deze waarschijnlijk uitlokken
  • College: compacte introductie van de theorie die kan helpen om effectief met de geschetste situatie om te gaan
  • Memocard: samenvatting van de belangrijkste elementen uit het college weergegeven in pdf

We ontwikkelen continu nieuwe modules, in nauwe samenwerking met onze klanten.